Офіційні документи

ДокументиЗгідно “Закону України про акціонерні товариства” Приватне акціонерне товариство зобов’язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

Нижче подано офіційні документи, що  згідно діючого законодавства повинні міститись на власній веб-сторінці в мережі Інтернет Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Основні:

 1. Статут
 2. Положення про Ревізійну комiсiю
 3. Положення про Правлiння
 4. Положення про Наглядову раду
 5. Положення про Загальнi збори

Поточні:

2011:

 1. Запрошення на загальні збори акціонерів 2011
 2. Протокол зборів №15 від 22.03.2011

2012:

 1. Запрошення на загальні збори акціонерів 2012
 2. Зміни до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
 3. Протокол зборів №16 від 25.04.2012
 4. Протокол лічильної комісії від 25.04.2012
 5. Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

2013:

 1. Запрошення на загальні збори акціонерів 2013
 2. Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
 3. Протокол зборів №17 від 24.04.2013
 4. Протокол лічильної комісії від 24.04.2013
 5. Повідомлення про виникнення особливої інформації від 07.05.2013

2014:

 1. Запрошення на загальні збори акціонерів 2014
 2. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
 3. Протокол зборів №18 від 24.04.2014
 4. Протокол лічильної комісії від 24.04.2014

2015:

 1. Запрошення на загальні збори акціонерів 2015
 2. Повідомлення про виникнення особливої інформації від 31.03.2015
 3. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
 4. Протокол зборів №19 від 23.04.2015
 5. Протокол лічильної комісії від 23.04.2015
 6. Повідомлення про виникнення особливої інформації від 12.08.2015

2016:

 1. Запрошення на загальні збори акціонерів 2016
 2. Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
 3. Протокол зборів №20 від 26.04.2016
 4. Протокол лічильної комісії від 26.04.2016
 5. Повідомлення про виникнення особливої інформації від 27.04.2016
 6. Повідомлення про виникнення особливої інформації від 15.08.2016

2017:

 1. Запрошення на загальні збори акціонерів 2017
 2. Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
 3. Повідомлення про виникнення особливої інформації від 25.04.2017
 4. Повідомлення про виникнення особливої інформації від 26.04.2017
 5. Протокол зборів №21 від 25.04.2017
 6. Протокол лічильної комісії від 25.04.2017
 7. Повідомлення про виникнення особливої інформації від 11.05.2017
 8. Повідомлення про виникнення особливої інформації від 11.05.2017

2018:

 1. Запрошення на загальні збори акціонерів 2018
 2. Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
 3. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
 4. Протокол зборів №22 від 24.04.2018
 5. Протоколи голосування від 24.04.2018
 6. Повідомлення про намір скористатись правами ст. 65 Закону України “Про акціонерні товариства”
 7. Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій

2019:

 1. Повідомлення про виникнення особливої інформації від 04.01.2019
 2. Запрошення на загальні збори акціонерів 2019
 3. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
 4. Рішення акціонера №1 від 24.04.2019
 5. Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік
 6. Рішення акціонера №2 від 26.06.2019
 7. Рішення акціонера №3 від 25.07.2019
 8. Рішення акціонера №4 від 29.07.2019
 9. Рішення акціонера №5 від 16.09.2019
 10. Рішення акціонера №6 від 16.09.2019
 11. Рішення акціонера №7 від 16.09.2019
 12. Рішення акціонера №8 від 16.09.2019
 13. Рішення акціонера №9 від 02.12.2019
 14. Рішення акціонера №10 від 02.12.2019
 15. Рішення акціонера №11 від 18.12.2019
 16. Рішення акціонера №12 від 20.12.2019

2020:

 1. Рішення акціонера №01/2020 від 20.02.2020
 2. Інформація про структуру власності
 3. Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік (додано 23.04.2020)
 4. Рішення акціонера №02/2020 від 24.04.2020
 5. Особлива інформація емітента (додано 27.04.2020)
 6. Особлива інформація емітента (додано 06.05.2020)
 7. Рішення акціонера №03/2020 від 12.05.2020
 8. Рішення акціонера №04/2020 від 01.12.2020

2021:

 1. Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (додано 14.04.2021)
 2. Рішення акціонера №01/2021 від 30.04.2021

2022:

 1. Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік (додано 17.05.2022)
 2. Рішення акціонера від 06.12.2022

2023:

 1. Рішення акціонера від 10.01.2023
 2. Рішення акціонера від 12.01.2023
 3. Рішення акціонера від 25.04.2023
 4. Особлива інформація емітента (додано 26.04.2023)
 5. Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік (додано 29.05.2023)

2024:

 1. Рішення акціонера від 19.02.2024
 2. Рішення акціонера від 24.04.2024
 3. Рішення акціонера від 09.05.2024
 4. Рішення акціонера від 04.06.2024